top of page

12000 euro koumen zesummen Charity-Run vum LMRL

De "Lyçée Michel Rodange" huet am Kader vun den alljähregen Fuussendeeg en Charrity-Run organiseiert.

Duerch Schülersponsoring konnt esou den impressionnante Montant vun 12000 euro fir "Chaîne de l'Espoir Luxembourg" gesammelt ginn.

Mier soen den Schüler, de Proffen an der Direktioun vum LMRL e groussen Merci.


Posts Récents
Archives
bottom of page